Konzumace kumysu mezi křesťany v Mongolské říši v perspektivě františkánských misionářů ve 13. století

Autoři

VALTROVÁ Jana

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na postoje františkánských misionářů Jana z Plano Carpini a Viléma z Rubruku, kteří cestovali k Mongolům v polovině 13. století, v otázce (ne)konzumace kumysu místními křesťany a potenciálními konvertity. Jakožto potravina užívaná v mongolské tradici k rituálním úlitbám, byl kumys některými místními křesťany tabuizován. Současně však představoval ve stepi jednu ze základních potravin. Příspěvek se zaměřuje na otázku, jaké postoje ke kumysu zaujímali tito evropští misionáři a jaké důsledky tabuizace kumysu v souvislosti s jeho rituálním použitím potenciálně mohla mít pro úspěch jejich misijního snažení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.