Říjen 1918 na Moravě

Autoři

VYKOUPIL Libor

Rok publikování 2018
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Události na Moravě v říjnu 1918 se odvíjely od dějů v Praze. Jádro dění se však soustředilo do následujícího dne, 29. října. Dá se říci, že i na Moravě proběhl převrat poměrně poklidně, i když německé obyvatelstvo se vznikem samostatného Československa nesouhlasilo. Stať popisuje události nejen v zemském hlavním městě Brně, ale i v dalších centrech Moravy jako byla Olomouc, Jihlava, Znojmo či Hodonín.