Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

SZCZEPANIK Petr ZAHRÁDKA Pavel POLČÁK Radim MACEK Jakub DAVID Ivan GALAJDOVÁ Dominika KOTIŠOVÁ Johana LEŠKA Rudolf LUPAČ Petr KARGER Tomáš ŽÁDNÍK Štěpán

Rok publikování 2018
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Přiložené soubory
Popis Výzkumná zpráva popisuje stav audiovizuálního pole v ČR, tj. základní struktury, klíčové aktéry a praxe v produkci, distribuci a spotřebu audiovizuálních děl. Mezi struktury audiovizuálního pole řadíme technickou infrastrukturu, právní normy, obchodní (tj. produkční a distribuční) modely, základní socioekonomické parametry pracovního trhu v audiovizuálním průmyslu, státní kul- turní politiku a širší sociokulturní kontext. Mezi aktéry audiovizuálního pole zahrnujeme jednak aktéry hodnotového řetězce, kteří se podílejí na vývoji, výrobě a šíření audiovizuálního díla, a jednak samotné spotřebitele.
Související projekty: