Kvalitativní výzkum v metodologii vědeckého zkoumání hudby

Autoři

MÜHLOVÁ Klára Hedvika

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Hudba, jako fenomén prostupující napříč všemi kulturami, epochami, i fázemi rozvoje civilizace, přitahuje pozornost badatelů již od nejranějších etap vývoje vědy. Současné přístupy a modely, jdoucí jak po hlubinné podstatě významu hudby pro člověka; tak i konkrétněji, vnějškově orientované badatelské pozice, vztahující se k dějinné epoše, kultuře, stylu, či areálu; pokládají otázku volby výzkumné strategie, a hodnocení kvality výzkumu, za zásadní momenty, konstituující samotný vědecký charakter prováděného zkoumání. Příspěvek se pokusil postihnout základní problémy určování výzkumné strategie ve vědách, které přicházejí s hudbou do kontaktu, a nastínil základní možnosti, které kvalitativní přístup nabízí pro řešení výzk. dilemat a problémů, daných abstraktním, unikavým charakterem hudby, a konstitucí jejího sdělení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.