English as a Foreign Language (EFL) Teachers’ Perceptions of Fair Assessment

Logo poskytovatele
Autoři

SEDEN Kinlay ŠVAŘÍČEK Roman

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neveléstudomány
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.21549/NTNY.25.2019.1.2
Doi http://dx.doi.org/10.21549/NTNY.25.2019.1.2
Klíčová slova Teacher perceptions; Assessment; Fair assessment; Assessment that works; Assessment that doesn’t work
Popis Přestože hodnocení je zásadní, víme méně o tom, jak učitelé chápou a řídí hodnocení. Následující studie prozkoumala nahlédnutí do vnímání správného hodnocení učitelů nižšího sekundárního odborného vzdělávání a způsobů hodnocení, které fungovaly, a těch, které nefungovaly ve svých třídách. Údaje byly zpracovávány prostřednictvím individuálních polostrukturovaných rozhovorů s deseti (7-9) ročníky angličtiny jako učitelů cizích jazyků, kteří zastupují sedm nižších středních škol v České republice. Byla identifikována, analyzována a interpretována koncepce spravedlivého posouzení a hodnocení, která fungovala či ne. Zjištění prokázala použití konkrétních a soustředěných hodnotících kritérií a posouzení, které není spravedlivé, čestné a transparentní, jako spravedlivé posouzení. Výsledky ukázaly, že slovní hodnocení je nejlepším příkladem hodnocení, které funguje při samostatném hodnocení, které nepracuje se studenty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.