Formalizující modelování v neintencionální historii náboženství : Transdisciplinarita mezi přírodní vědou a historickou religionistikou?

Autoři

HAMPEJS Tomáš CHALUPA Aleš

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio : revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Klíčová slova formalizing modeling; nonintentional historiography; mathematical modeling; agent-based simulations; computational humanities; digital humanities; network analysis; complex systems; cognitive historiography of religion
Přiložené soubory
Popis Článek představuje novou oblast transdisciplinárního vědeckého studia náboženství kombinující metody humanitních a přírodovědných oborů se zvláštním zaměřením na studium komplexních adaptivních systémů. Diskutuje o teoretických cílech a podmínkách výzkumu v této oblasti a nabízí krátký přehled vybraných případových studií, které dokládají přínosnost tohoto přístupu. Příspěvek se připojuje k současným epistemologickým diskusím o možnostech propojování odborných znalostí přírodních věd se znalostmi v humanitních vědách a zaujímá pragmatický postoj mezi normativní výzvou k vědeckému studiu náboženství a diskusí o inovativních metodických horizontech vznikajících v oblasti digitálních humanitních věd. Hlavní pozornost je věnována praxi "formalizujícího modelování" a jeho možnému využití v historicky orientovaném studiu náboženství. Na jedné straně článek upozorňuje na omezený přínos kognitivní vědy o náboženství pro projekt historiografie náboženství. Na straně druhé pak článek diskutuje limity konvenční historiografie, které vyplývají z orientace na dějinné události a jejich aktéry spíše než na historii tzv. dlouhého trvání. Obecně práce argumentuje pro doplnění „blízkého čtení“ historických pramenů „vzdáleným čtením“ a výzkum založený na formulaci a ověřování hypotéz s využitím různých formalizujících modelových přístupů (GIS, agentové modelování, komplexní sítě) a výpočetních metod. Diskutované metody nabízejí nové způsoby reprezentace dat a jsou chápány nejen jako inovativní způsoby řešení historických problémů, ale také jako platforma umožňující kladení nových otázek založených na propojování přírodovědeckých a humanitních poznatků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.