Nástroje ruských aktivních opatření ve vybraných zemích EU

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

PAVLÍKOVÁ Miroslava HANZELKA Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politické vedy
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.1.108-131
Klíčová slova Active Measures; Hybrid Warfare; Information Warfare; Russia; EU
Přiložené soubory
Popis Vlivové aktivity Ruské federace v zemích Evropské unie jsou předmětem četných studií s pomocí aplikace strategických konceptů, a to od informačních operací až po hybridní válku (např. analýzy NATO STRATCOM COE). Jedním z nich, který má původ již v Sovětském svazu a je v praxi stále aplikován na několik státních aktérů, jsou tzv. active measures , v překladu aktivní opatření. Aktivní opatření (dále jen AO) zahrnují širokou a komplexní škálu aktivit, kam bychom mohli zařadit i výše zmíněné informační operace společně s např. tajnými operacemi nebo akcemi vojenského charakteru. Tento historický koncept poukazuje na komplexnost ruských vlivových aktivit, kdy v sobě spojuje několik technik: politické, vojenské, ekonomické, diplomatické, mediální, ale také činnost zpravodajských služeb nebo cyber operace/aktivity. Na aktuálnost užití konceptu i v dnešní době poukazuje např. jeho užívání v dokumentu Report on Russian Active Measures od americké Sněmovny reprezentantů, kde je diskutováno vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Ač jsou AO velmi komplexní a často bez vymezených hranic, nabízejí se jako vhodný koncept k analýze ruských aktivit v rozličných regionech, neboť Rusko zaujímá k jednotlivým evropským zemím rozdílný přístup. Trendem současných AO je regionalizace, která vyžaduje nebo také umožňuje využívat kulturní a regionální specifika. Následující práce se zaměří na země, které zastupující různé regiony EU, aby mohlo být na tato specifika poukázáno. Cílem studie je tedy analýza ruských AO v různých evropských regionech. Pro analýzu AO v EU byly vybrány tři země, kdy první - Bulharsko, sdílí s Ruskem kulturně-historické vzorce, je mu geograficky blízké a země mezi sebou mají i významné ekonomické vazby. Druhá Itálie bude představovat zemi geograficky vzdálenější bez významnějších historicko-kulturních vazeb. Nakonec bude přidáno Rakousko, jakožto neutrální aktér mezinárodního systému a zároveň zástupce zemí střední Evropy. Důvodem je zahrnutí co nejširšího možného
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.