Od věcí veskrze škodlivých k národnímu pokladu. Složité cesty akceptace tradiční kultury jako součásti kulturního dědictví národa

Autoři

DRÁPALA Daniel

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Venkovské a městské vzdělanostní elity se ze svých profesních pozic dostávaly do bezprostředního kontaktu s kulturními elementy, které označujeme jako tradiční kultura (zvl. v jejích nemateriálních formách). Ačkoliv mnozí z nich pocházeli také z venkovského prostředí, ve své nové sociální (resp. socioprofesní) roli zastávali zpravidla již jiné pozice než přímí aktéři vesnických a maloměstských festivit. Příspěvek je zaměřen na dynamiku procesu proměňující se interpretace vybraných jevů nemateriální kultury vzdělanostními elitami venkovského prostoru v průběhu 19. století. Bude si všímat role lokálně činných osobností při definování/redefinování významové a hodnotové roviny prvků tradiční kultury – a to na pomyslné ose: destruktor – schraňovatel a konzervátor – inovátor. Zamýšlený text by měl posloužit jako příspěvek k pochopení procesu pozvolné rehabilitace či satisfakce prvků tradiční kultury završené na sklonku 19. století pomyslnou glorifikací této části kulturního dědictví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.