Když se řekne „personal data breach“: Analýza pojmové nejednotnosti porušení zabezpečení/bezpečnosti osobních údajů v české a evropské právní úpravě

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

KASL František

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek srovnává terminologii současné i předchozí české a evropské právní úpravy ochrany osobních údajů z hlediska užití pojmů porušení zabezpečení a narušení/porušení bezpečnosti. V první rovině je analyzován vzorec užití těchto právních pojmů v rámci zvoleného regulatorního rámce a analýza rozdílu či překryvu jejich normativního obsahu. Zjištěné disparity v rámci či mezi klíčovými právními předpisy na evropské úrovni jsou posouzeny nejprve ve srovnání vybraných jazykových verzí a následně v širším kontextu dalších normativních rámců, které upravují obsahově srovnatelné či navazující situace a oblasti. Závěrem příspěvku je strukturovaná argumentace ve prospěch jednoho z daných pojmů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.