Praktické možnosti využití digitalizace dokumentačních fondů pro jejich prezentaci ve veřejném prostoru

Autoři

MURAS Adam

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Dokumentační fondy (nejen) paměťových institucí představují cenný zdroj materiálů vhodných jak pro prezentaci ve veřejném prostoru, tak odborný výzkum. Zásadní překážku v jejich využití však představuje problematický přístup k materiálům daný omezenými možnostmi jak časového, tak fyzického přístupu k nim, složitějším dohledáváním konkrétních informací a dalšími faktory. Jedno z možných řešení těchto problémů nabízí kvalitně provedená digitalizace a katalogizace fondů. V případě Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity představují dokumentační fondy především výstupy studentů (terénní výzkumy, závěrečné práce) a pedagogů (zpravidla dotazníkové archy z realizovaných výzkumů). Příspěvek se věnuje celoročnímu projektu, v rámci kterého byla během roku 2018 provedena digitalizace části těchto materiálů, a jejich následnému využití v rámci tvorby online atlasu výskytu výročních obyčejů na Moravě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.