Východokarpatské pomezí kultur v románovém cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenze

Autoři

PRZYBYLSKI Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slavica litteraria
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/141346
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SL2019-1-4
Klíčová slova Stanisław Vincenz; Na wysokiej połoninie (On the High Uplands); Hutsul region; Hutsuls; borderlands of cultures; Jerzy Stempowski; traditional folk culture in literature
Popis Autor této studie se zabývá přínosem tvorby významného polského prozaika a esejisty minulého století Stanisława Vincenze (1888–1971) pro uchování tradiční lidové kultury Východních Karpat a zejména etnické skupiny Huculů. Článek se soustředí především na nejproslulejší Vincenzovo dílo, rozsáhlou (do češtiny dosud nepřeloženou) tetralogii Na wysokiej połoninie, ale věnuje se i dalším aspektům tohoto románového cyklu – pojednává mj. o časových a prostorových dimenzích zobrazeného huculského světa, složité genologické charakteristice díla a spojitostech s jinými autory (např. Jerzym Stempowským či Witem Tarnawským).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.