150 let české tělesné výchovy - od prostných k parkouru

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

MUŽÍK Vladislav

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek připomíná hlavní milníky a zajímavosti ve vývoji kurikula školní tělesné výchovy v českých zemích. V závěru přináší podněty pro současnou tělesnou výchovu a navozuje problémové otázky plynoucí z aktuální úrovně a zaměření školní tělesné výchovy.
Související projekty: