"A od nich mi to přišlo takový hezky přirozený": dopady Výcvikové profesionality

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

KAŇÁK Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Nové směry, trendy a inovace v sociální práci : Sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XV. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 21. – 22. září 2018
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www sborník - open access
Klíčová slova Trained professionalization; Social Work; Professional discourse; Specialisation
Popis Téma profesionalizace a profesionality sociální práce je v oboru přítomno od jeho počátků. Zatímco na přelomu 19. a 20. století sehrálo důležitou roli v rámci ustanovování sociální práce jako svébytné profese, na přelomu tohoto a minulého století se čím dál častěji objevují nejasnosti, jestli profesí vůbec je. Payne tyto nejasnosti shrnuje, poměrně šalamounsky, do tvrzení, že v některých situacích ano, v jiných nikoliv. Společně s posunem od moderního k post-modernímu nazírání na svět se objevují různé uchopení termínu profesionality, a to nejen v sociální práci. Tento text si klade za cíl popsat koncept Výcvikové profesionality v kontextu napětí mezi specializací v sociální práci a rozpouštěním profesionálního diskursu (či pojetí) oboru. Zde prezentované teze jsou dílčím výstupem výzkumu, který se zaměřoval na konstrukci „dělání sociální práce“ v situacích, ve kterých sociální pracovnice zažívají střetávání profesionálního a spirituálního diskursu v kontextu krizové intervence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.