Persona Revisited : Filling in the Gaps via the Original Script

Název česky Zpátky k Bergmanově Personě. Zaplňování mezer ve filmu čtením původního scénáře
Autoři

ŠVACHOVÁ Romana

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theatralia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TY2019-1-2
Klíčová slova Ingmar Bergman; Persona; script; alternations; positioning; psychologizing
Popis Článek se věnuje srovnání scénáře k Bergmanovu filmu Persona s jeho finální filmovou verzí. Pozornost je věnována především třem posunům většího rozsahu, konkrétně jde o vynechávky Elisabethiných replik, převedení takových replik na postavu Almy a o celkovou úpravu závěrečné sekvence filmu. Článek polemizuje o tom, jak by se vyznění filmu změnilo, kdyby se režisér nerozhodl diskutované scény oproti scénáři upravit, předkládá možné důvody, proč se tak stalo, a ilustruje, jak se Bergman v průběhu práce na Personě režijně odklonil od psychologizace a přiklonil se k filmovému modernismu. Článek dále za pomocí interpretační metody positioning podrobněji zkoumá vybraný dialog z filmu v jeho scénářové podobě a analyzuje motivy za verbálními projevy Almy a Elisabeth, respektive za odmítnutím takového sociálního úkonu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.