Nástin právních dějin

Autoři

VOJÁČEK Ladislav TAUCHEN Jaromír SCHELLE Karel ŠTACHOVÁ Naďa

Druh Učebnice
Citace
Popis Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.V koncepci učební pomůcky je kladen důraz na novověké právní dějiny.