Hlasy, zvuky a obrazy : tematizace slyšeného a viděného v narativním světě Raisových próz

Autoři

URVÁLKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Na konferenci jsem prezentovala příspěvek o Raisově próze V boudě a sledovala jsem přítomnost uměleckých prostředků, které jsou blízké poetice impresionismu, ale také romantismu a realismu. Otázkou je, zda je vhodné v případě Raise pojmu impresionismu používat.
Související projekty: