Výzkum interakce mezi spolužáky : přehled konverzačněanalytických studií

Logo poskytovatele
Autoři

TŮMA František NEPIVODOVÁ Linda FOŘTOVÁ Nicola Catherine

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://karolinum.cz/casopis/orbis-scholae/online-first/clanek-7022
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.12
Klíčová slova peer interaction; classroom interaction; conversation analysis; educational research
Přiložené soubory
Popis Interakce mezi spolužáky (např. během práce ve dvojicích nebo ve skupinách) představuje v českých pedagogických vědách jednu z dosud málo probádaných oblastí. V této přehledové studii proto představujeme konverzační analýzu, která poskytuje teoretický a metodologický rámec pro zkoumání probíhající interakce, a poté na základě 28 zahraničních konverzačněanalytických studií vybraných z databáze Scopus podáváme přehled o stavu zahraničního výzkumu v oblasti interakce mezi spolužáky. I když se většina studií zabývá výukou cizích jazyků a pochází z vysokého školství, existují také studie z nižších stupňů vzdělávání a z jiných vyučovacích předmětů. Studie ukazují, jak spolužáci plánují a řeší zadané úlohy, jak během takové interakce dochází k učení se (včetně osvojování cizího jazyka a rozvoje interakční kompetence u žáků a studentů), jak vrstevníci jeden druhého vyučují a jak spolužáci v interakci používají tělesné, jazykové nebo materiální prostředky. Ze studií vyplývá, že interakce typicky probíhá nelineárně a dynamicky. Tato zaměření výzkumu v závěru konfrontujeme s některými pedagogickými a psychologickými pohledy na výuku a diskutujeme o vztahu konverzační analýzy a pedagogického výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.