Diagnostika jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem – současná situace, meze a možnosti

Autoři

DOLEŽÍ Linda

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Didaktické studie
Citace
www http://pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/files/2019/01/DidStu1_18kn.bl_.TISK_konecnaverze.pdf
Klíčová slova children with different mother tongue, diagnostics, acquisition, multilingualism