The Return of Beauty - About the relationship of memory and aesthetic experience

Autoři

KŘÍŽEK Václav

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Podle slavného Stendhalova výroku „v kráse je vzpomínka na blaženost“. Prostřednictvím zážitku krásy získáváme další druh krásy, který je uložen v naší paměti. Ovšem existuje i opačná možnost. Ve svém příspěvku Návrat krásy budu hovořit o vztahu paměti a estetické zkušenosti. První část příspěvku se zaměří na otázku estetického prožitku na základě dvou slavných analýz: H. G. Gadamera a Johna Deweye. Oba tyto přístupy budou kritizovány, revidovány a nakonec představen přístup třetí. V tomto modelu rozlišuji dva typy estetických zkušeností: první typ zkušenosti se odehrává v době, kdy uvažujeme o estetickém objektu. Druhým typem zkušenosti je druh osobní kvality, druh kulturního kapitálu, který byl vytvořen na základě zkušeností prvního typu. V této části příspěvku budou probrány základní pojmy a pojmy související s estetickou zkušeností (rozjímání, vnímání, distance a bezzájmovost). Druhá část představí problematiku paměti a její vztah k výše uvedeným typům estetického prožitku. Vše bude demonstrováno metodou analytické interpretace uměleckého díla Marcela Prousta (Hledání ztraceného času) a teorie (Contra Saint-Beuve). Bude diskutováno rozdělení recepce díla, jeho působení a responze. Bude jim přidělen další okamžik, a to je znovuotevření a znovuobjevení krásy. Hlavní otázkou příspěvku je: Existuje způsob, jak poznat krásu pomocí vzpomínek? Je možné znovuobjevení krásy? Jak se mění estetická zkušenost v průběhu času? Objevuje se nová krása, nebo se dříve prožitá krása proměňuje?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.