Analýza chování člověka ve virtuálních geovizualizacích v kontextu ekologické validity výzkumu

Autoři

JUŘÍK Vojtěch HERMAN Lukáš ŠAŠINKA Čeněk UGWITZ Pavel SNOPKOVÁ Dajana

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Značný technologický pokrok v posledních letech rozšířil možnosti testování hypotéz v imerzivních virtuálních prostředích, potažmo geovizualizacích. Tradiční výzkumné standardy vyžadují dobře zavedené experimenty s přísnými nastaveními, které přinášejí platná data o lidském chování. Experimenty bohužel omezeně svědčí o složitých procesech lidského chování a poznání a obvykle není možné přenést jejich závěry do reálného života. Experimenty jsou z různých důvodů často zúženy, aby odhalily konkrétní bod, ale za cenu vnějších a ekologických ztrát. S využitím virtuálních prostředí mohou lidé znovu prožít autentickou simulaci v dobře řízeném prostředí, která nabízí lepší ekologický kontext i obrovské množství dat, nekonečné možnosti experimentálních podnětů a jednoduchou úpravu a správu. V této práci diskutujeme o přidané hodnotě VR ve věci ekologické platnosti. Navrhujeme postupy pro analýzu chování HCI pomocí 3D geovizualizací a nastiňte možné aplikace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.