Dōgen the Thinker, Dōgen the Writer

Název česky Dógen myslitel, Dógen spisovatel
Autoři

KUBOVČÁKOVÁ Zuzana

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Dogen byl velký myslitel, učenec, učitel a spisovatel, který žil a působil v období Kamakura (1185-1333), a také zakladatel japonské zenové školy Soto. Napsal stovky textů, z nichž nejdůležitější byly shromážděny v jeho rukopisu Šóbógenzó. Tento text představuje podrobnou lingvistickou analýzu textu s názvem Zenki a slouží jako ilustrace jazyka daného období i jazyka Dógena samotného.
Související projekty: