Popularizace archeologie na základě digitálnícha prostorových dat: příkladová studie Mstěnice

Autoři

KOŠŤÁL Martin GALOCIOVÁ Ema POLLÁKOVÁ Tereza HOLEK Emil

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Cílem příspěvku je poukázat na studentský projekt podporovaný Nadací O2 SmartUp, který cílí na nové metody popularizace archeologie nejen jako vědy, ale také samotného archeologického výzkumu. Pod pojmem „metoda popularizace“ rozumějme souhrn několika vědecko-populárních způsobů prezentace, jež jsou využity při prezentaci archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Mstěnice (Hrotovice; kraj Vysočina). Ta, ačkoliv je probádána již velmi dlouho, zůstává stále bokem zasloužené pozornosti veřejnosti. V rámci samostatné metody jde především o využití 3D vizualizace, jejíž podklad tvoří archeologické publikace, plány a dosavadní zbytky základů na lokalitě. Tyto zbytky byly zdokumentovány metodou "Structure from Motion" a tvoří základ 3D modelů lokality. Cíle projektu však nezůstávají pouze u 3D, ba naopak, snaží se přesáhnout tyto zaběhlé hranice a předložit výzkum jako příběh, který lokalita Mstěnice neoddiskutovatelně má. Výsledná metoda je však koncipována tak, aby mohla být využita i pro ostatní výzkumy, především záchranné, u nichž by mohla nabídnout alternativní způsob předání informací investorovi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.