Buccelarii - the tool of personal power?

Název česky Buccelarii - nástroj osobní moci?
Autoři

TODOROV Marek

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pojednává zejména o tématu "soukromých" jednotek pod velením vlivných osob jak z civilního tak z vojenského prostředí v pozdně římské říši. Tyto typy jednotek jsou v pramenech nejčastěji nazývány jako buccelarii, nicméně je možné shledat se i s jinými pojmy popisujícími velmi podobné typy jednotek. Několik zásadních otázek v konceptu buccelarii zůstává nedořešeno, díky čemuž je bádání na tomto poli nejen zajímavé ale i užitečné. Příspěvek se snaží popsat tento koncept a na některé nejasné otázky nabídnout vhodnou odpověď. Mezi historiky probíhá čilá diskuze o původu této organizace. Nejpravděpodobnější teorie původu buccelarii předpokládá, že jejich kořeny lze hledat v instituci tzv. domestici společně s určitým vlivem barbarského prostředí, nicméně zcela nelze zavrhnout ani ostatní teorie. Jasná není ani otázka, zda můžeme buccelarii opravdu nazývat soukromými jednotkami. Některé zákony zakazovaly utváření soukromých vojenských jednotek, čímž vedly mnohé badatele k názorům, že buccelarii byli na státu nezávislými jednotkami. Jiné zdroje ale poukazují na to, že byli alespoň částečně placeni státem, což by pro změnu poukazovalo na jejich polo-oficiální charakter. V neposlední řadě se příspěvek zaměřuje také na to, jaké osoby tvořily buccelarii a komu bývaly obvykle věrné. Zjištění, kde ležela jejich loajalita, nám může dopomoci odhalit, jakým způsobem přispíval tento typ jednotek k osobní moci pozdně římské elity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.