Spiritually Formed Interventions in Crisis Intervention by Christian Female Social Workers

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Spirituálně laděné intervence v krizové intervenci u sociálních pracovnic křesťanek
Autoři

KAŇÁK Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Caritas et Veritas
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www
Klíčová slova spirituality; social work; crisis intervention; spiritually formed intervention
Popis Článek pojednává o faktorech, které ovlivňují aplikování spirituálně laděných intervencí v profesionálně pojaté krizové intervenci u sociálních pracovnic, které se účastnily výzkumu o střetávání spirituálního a profesionálního diskursu. V textu je popsáno teoretické ukotvení diskursivního střetávání a v základních obrysech jsou prezentovány potíže s profesionálním diskursem v sociální práci. Následně jsou popsány spirituálně laděné intervence využívané komunikačními partnerkami a faktory, které ovlivňují jejich výběr, stejně jako tři varianty, kte-ré jsou výsledkem interakce těchto faktorů.
Související projekty: