Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?

Název česky Wackernagelova pozice and kontaktní pozice pronominálních enklitik ve starší češtině. Konkurence, nebo kooperace?
Autoři

ČECH Radek KOSEK Pavel NAVRÁTILOVÁ Olga MAČUTEK Ján

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jazykovedný časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2019/2/jc19-02.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2019-0057
Klíčová slova enclitic; quantitative linguistics; Wackernagel's position; contact position; development of the Czech language; older Czech Bible translations
Popis The paper focuses on analyzing the relationship among word order positions of pronominal enclitics in the history of Czech. Specifically, we look at the Wackernagel’s position and the contact position and we try to decide whether these two positions compete, as usually taken for granted, or whether there is a certain kind of cooperation between them. The results show that the positions do not compete, at least not in the majority of cases. We used a corpus based on selected books of the first edition of the Old Czech Bible and Kralice Bible for the analysis.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.