Fórum kinantropologie 2019: vzdělávání v kinantropologii

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

MUŽÍK Vladislav NOVOTNÁ Viléma MATOŠKOVÁ Petra TRÁVNÍČEK Marek VLČEK Petr VRBAS Jaroslav

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Vědecká konference České kinantropologické společnosti byla uspořádána v rámci projektu specifického výzkumu s názvem Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/1037/2018), řešeného na Pedagogické fakultě MU ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu v Praze.
Související projekty: