Poznámka k profesní přípravě učitelů tělesné výchovy

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

MUŽÍK Vladislav

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představil některé výsledky řešení projektu specifického výzkumu s názvem Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/1037/2018).
Související projekty: