Komparace kurikulárních dokumentů tělesné výchovy v Nizozemsku, Švédsku a Anglii – shrnutí výsledků

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

LUPAČ Michal

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřil na shrnutí výsledků disertační práce, jejímž cílem bylo srovnání vzdělávacích programů zaměřených na TV z hlediska problémových témat návodnost a vnitřní koherence.
Související projekty: