Zobrazení národní identity v ruralistické literatuře

Autoři

DERKOVÁ Vladimíra

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku bylo především prezentování cílů disertačního projektu.
Související projekty: