L2 English as a Backup for L3 Czech.

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Centrum jazykového vzdělávání. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Angličtina jako druhý jazyk ve funkci podpory pro češtinu jako jazyk třetí
Autoři

DOLEŽÍ Linda

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Ve své prezentaci jsem se zaměřila na roli angličtiny jako jazyka podpory během procesu zapomínání či ztrácení jazyka. Pokusila jsem se ukázat, jak angličtina jako druhý jazyk interaguje s češtinou jako třetím jazykem u mluvčího, jehož mateřským jazykem je arabština a jenž má velmi omezený přístup k používání svého druhého jazyka, tedy češtiny.