Raný psychomotorický vývoj nedonošených dětí

Autoři

HOFFMANNOVÁ Petra

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Každý rok se po celém světě narodí předčasně kolem 15 mil dětí. Jedná se o celospolečenské a multioborové téma, protože na péči o tyto děti se podílí celá řada odborníků. Jako důsledek předčasného porodu se u nich objevuje celá řada poškození a opoždění, která mohou vymizet anebo přetrvávají po celý život. Tyto děti mají problémy v oblasti senzorické, kdy se potýkají s poruchou či úplnou ztrátou zraku a/nebo sluchu. Dále mohou mít poruchu mnestických schopností, exekutivních funkcí nebo také prostorového myšlení. Významná jsou taktéž opoždění motorického vývoje nebo poruchy motoriky, kterými jsou mozková obrna anebo vývojová koordinační porucha. Záměrem naší práce je dlouhodobé sledování raného vývoje nedonošených dětí (od narození po 36 měsíců) a zjištění důležitých proměnných, které ovlivňují jejich psychomotorický vývoj. Dále nás zajímá, jak se vývoj kognitivních a motorických schopností mění v čase. Měření uskutečníme pomocí Vývojových škál Bayleyové II (BSID II) a bude probíhat v rámci Fakultní nemocnice Brno. Očekávaný výzkumný soubor je 200 dětí a celkově budou děti vyšetřeny 7x po dobu 3 let. Klademe si za cíl lepším porozumění faktorům, které se podílí na jejich psychomotorickém vývoji a jak je případně možné nastavit potřebné intervence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.