The narrating-I and the experiencing-I in autobiographical comics: Aline Kominsky Crumb’s Need More Love

Název česky Vyprávějící a prožívající Já v autobiografickém komiksu: Need More Love Aline Kominsky Crumbové
Autoři

FONIOKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek navazuje na mou typologii vztahů mezi vyprávějícím Já (vypravěčem-mluvčím) a prožívajícím Já (postavou) v autobiografických textech: (1) texty, které kladou důraz na rozdíl mezi těmito dvěma pozicemi (vypravěč se distancuje od protagonisty příběhu), (2) texty, v nichž je naopak rozdíl minimalizován (vypravěč si osvojuje perspektivu protagonisty), a (3) narativy kombinující distanci a blízkost. Komiksy jsou z tohoto hlediska pozoruhodné svými možnostmi vyjádřit blízkost i odstup současného a minulého Já zároveň, protože disponují nejen verbálními, ale i vizuálními prostředky fokalizace. Např. voice-over současného, vyprávějícího Já komentuje jednání postavy zobrazené v daném panelu kresbou a řečovou bublinou, ztvárnění vypravějícího Já (vypravěčův/autorův avatar) se však může objevit také přímo v panelu; výsledkem může být vyjádření sebeironie a odstupu vypravěče poučeného současnou perspektivou, ale také kontinuity mezi Já minulosti a Já přítomnosti. Komiksové vyprávění tak umožňuje specifické formy autobiografické sebereflexe. Dalším charakteristickým rysem autobiografického komiksu je využití „lokální fikčnosti“ (Nielsen-Phelan-Walsh 2015) za účelem vyjádření autobiografické skutečnosti – např. když zdánlivě objektivní kresba vyjadřuje hrdinovo subjektivní vnímání. Tyto a další techniky ukazuji na příkladu komiksové knihy Need More Love Aline Kominsky Crumbové.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.