Jak Evropa ke křesťanství přišla: Nový pohled na okolnosti christianizace Římské říše

Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška se pokusí provokativním způsobem oživit diskuzi ohledně jedné z největších záhad světových dějin: jak se z křesťanství, původně nepočetné a příležitostně pronásle-dované náboženské tradice, stalo v průběhu tří staletí dominantní náboženství Římské říše a později i křesťanské Evropy? Zatímco předchozí religionistické nebo historické prá-ce zohledňovaly při hledání odpovědi na tuto otázku především charakter křesťanské nauky nebo roli kulturního a sociálního kontextu, tato přednáška se pokouší dosavadní bádání obohatit o zohlednění některých makrohistorických faktorů. Je možné, že k vítězství křesťanství mohly zásadním způsobem přispět změny klimatu nebo pandemie nakažlivých nemocí? A pokud ano, jak a proč?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.