The Periphery of Concepts : Notes on Dynamics of Some Aesthetic Categories

Název česky Pojmová periferie : Poznámky k dynamice některých estetických kategorií
Autoři

LEE Lenka KRAJTL Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Ve své inspirativní knize Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting se Sianne Ngaiová zabývá vybranými estetickými kategoriemi, které v historii stály na okraji zájmu estetické teorie, ale v postmoderní kapitalistické společnosti se staly klíčovými nástroji evaluace nejen uměleckých děl. Tyto kategorie jsou podle ní nejvíce propojeny s aktuálními společenskými procesy produkce, recepce a distribuce kulturních artefaktů a zřetelně se tak v nich odráží sociální dynamika dneška. S odkazem na společenský, ekonomický a historický kontext, v němž dnes popisujeme konzumovaná díla jako bláznivá a zábavná (zany), roztomilá (cute) či zajímavá (interesting), tak podle Ngaiové můžeme pozorovat reprezentační praktiky, ale i specifický způsob vnímání a myšlení. V estetických kategoriích se tedy odráží normy i hodnoty dané doby a skrze přesuny kategorií mezi periferií a centrem lze budovat historicky ukotvené vymezení estetiky, jejího zájmu a klíčových problémů. ku v průběhu času. Předkládaný příspěvek nejprve explikuje termín estetické kategorie a jeho zaměnitelnost s takzvanými pojmy estetiky (viz Niederle). V druhé části charakterizuje dynamiku, kterou popisuje Ngaiová v postmoderní teorii i praxi, a ukáže, že tato proměnlivost není záležitost výhradně dneška, ale jejím prostřednictvím můžeme zkoumat také historické epochy a proměny kultury. Kromě kategorií, s nimiž pracuje Ngaiová a které budeme zkoumat v recenzích postmoderního komiksu, zaměříme pozornost na klasické “velké” estetické kategorie, které nabízí spis De tribus diebus (O třech dnech) středověkého myslitele Hugona ze Svatého Viktora. Dynamiku opačného směru, tedy ústup z centra na periferii zájmu a posun v hierarchii, ukážeme na vybraných kategoriích (nezměrnost, užitečnost apod.), jimiž se Hugo zabývá.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.