Rudolf Schreiber a proměny archivní struktur v prvních letech nacistické okupace

Autoři

NĚMEC Jiří

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Německá okupační správa v letech 1938-1945
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova archives; Protectorate of Bohemia and Moravia; Nazi occupation; history of the past
Popis Studie se zabývá zapojením nejdeckého historika a archiváře Rudolfa Schreibera do procesu německého ovládnutí a přeměny archivní struktury v českých zemích v letech 1939-1940.
Související projekty: