Mediterranean Literature: Between Tradition and Modernity

Název česky Mediteránní literatura: mezi tradicí a modernitou
Autoři

PETROVIĆOVÁ Katarina

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Předsednictví sekce: "Mediteránní literatura: mezi tradicí a modernitou", která sdružovala čtyři literárněvědné příspěvky s mottem: “Whether it is celebrated or rejected, attended to or ignored, the past is omnipresent.” David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, p. xv. Tato sekce byla věnována dynamickým vztahům mezi tradicí a modernitou v mediteránních literaturách. Tento vztah nabývá mnoho podob: od touhy respektovat a uchovat tradici, která často vede k imitaci, přes pokusy o interpretační přehodnocení, novou formulaci a inovaci až po úplné přerušení tradice a vymezení se vůči ní. Příspěvky této sekce zkoumaly, jak vybrané literatury Středomoří chápaly svůj vztah k tradici a odrážely tyto trendy v různých obdobích literárního vývoje v jednotlivých kulturách Středomoří.
Související projekty: