Cicero's inspiration and his work with sources

Název česky Ciceronova inspirace a jeho práce se zdroji
Autoři

SLAŽANSKÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se zabývá mapováním Ciceronova literárního procesu od četby jeho inspiračních zdrojů přes zpětnou vazbu, kterou na ně obdržel od svých korespondentů, jeho potíže s dokončením práce až po případnou zmínku, že práce byla dokončena či zanechána. Příspěvek se zároveň věnuje těm dopisům Ciceronových korespondentů, které se vztahují k tématu.
Související projekty: