Využití ICT ve výuce lékařské terminologie

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Centrum jazykového vzdělávání. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

POŘÍZKOVÁ Kateřina ŠVANDA Libor

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis V první části příspěvku byly demonstrovány příklady uplatnění metodologie korpusové lingvistiky při tvorbě výukových materiálů předmětu lékařské terminologie, které reflektují reálné a v této oblasti frekventované jazykové jevy. Konkrétně se jednalo o návod, jak provést základní elektronické zpracování korpusu pro účely jazykové analýzy na rovině slovotvorné (tabulkový procesor Excel) a rovině výstavby víceslovných termínů s využitím korpusového manažeru Sketch Engine. V druhé části následovalo představení praktických ukázek využití aplikace Socrative jako efektivního nástroje pro aktivizaci studentů při práci s autentickou lékařskou dokumentací v hodině.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.