Transnational Connections in Early Modern Theatre

Název česky Transnacionální vazby raně novověkého divadla
Autoři

DRÁBEK Pavel KATRITZKY M.A.

Rok publikování 2019
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento svazek se zabývá nadnárodními a mezikulturními otázkami divadla raného novověku, které se hrálo v mnoha jazycích, kulturách, zemích i žánrech. Dvanáct studií v knize obsažených sestavuje bohatý obrat divadelních vazeb společných, ekonomických, politických a kulturních, které vytvářely bohatou síť vlivů a výměn. Se zvláštním zřetelem na cestující divadelníky a performery, dvorské slavnosti a festivaly i vliv černošských, muslimských a židovských kultur, obsažené studie interdisciplinárně komplikují obraz divadla Shakespearova věku v širším kontextu divadelních kultur anglických, španělských, francouzských, holandských, německých, českých a italských.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.