Shakespeare’s myriad-minded stage : Propositional spaces of cultural hybridity

Název česky Shakespearovo mnohomyslné jeviště : propozicionální prostory kulturní hybridity
Autoři

DRÁBEK Pavel

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cahiers Élisabéthains : A Journal of English Renaissance Studies
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0184767819835551
Doi http://dx.doi.org/10.1177/0184767819835551
Klíčová slova Shakespeare; cultural hybridity; Shakespeare in performance; theatre theory; propositionality; theatre epistemology; Otakar Zich
Popis Pojem hybridity vychází z logocentrických epistemologických systémů, které operují s takovými pojmy, jako je text, autorství, vlastnictví či identita. Tato studie nabízí odlišný typ hybridity, která se odehrává v okamžiku vnímání a chápání divadelní hry. Na příkladu Shakespearových her se studie zabývá otázkami (1) pravdivosti a fikce představení, (2) leibnitzovské propozicionality v prostoru jeviště, a (3) zichovský posun logocentrické textuality směrem k mezilidskému jednání jako společenskému jevu.
Související projekty: