Pamela Howard : What Is Scenography?

Název česky Pamela Howard : Co je scénografie?
Autoři

DRÁBEK Pavel HOWARD Pamela

Rok publikování 2019
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Třetí přepracované a rozšířené vydání knihy Pamely Howard Co je scénografie? Autorčino holistické pojetí scénografie v sobě pojímá prostor, text, výzkum, výtvarné umění, účinkující, režiséry i diváky a studuje proměnlivou povahu scénografie v 21. století. Kniha obsahuje nové materiály vázané na pět nedávných inscenací, včetně Carmen či autorského díla Charlotte: Tříbarevná hra s hudbou.
Související projekty: