Poetika disonance : ideologický účin Krále Šumavy v pnutí mezi vyprávěním a stylem

Autoři

KOKEŠ Radomír D.

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola je formální analýzou na poli poetiky fikce vysvětlující strukturu vzájemných interakcí a účinků filmových prvků. Autor rozebírá Krále Šumavy jak v kontextu filmů vyrobených v padesátých letech, tak v kontextu předchozích filmů Karla Kachyni. Dochází k závěrům, že klasické československé propagandistické filmy padesátých let, stejně jako rané Kachyňovy filmy lze charakterizovat jakožto soulad mezi narativním a stylistickým systémem, který umožňuje nepokrytě demonstrovat jasná ideologická stanoviska, což ovšem rozrušuje jejich vyprávěcí logiku a destruuje kredibilitu jejich postav. Naopak Krále Šumavy, ačkoli obsahuje podobné motivy jako předchozí Kachyňovy filmy, lze charakterizovat skrze neexplicitnost jeho sdělení a skrze disonanci jeho systémů. Z hlediska vyprávění, film se být na první pohled žánrovým dílem zaměřeným na vnitřní kompoziční soudržnost a obsahující řadu referencí ke konvenčním žánrovým rysům, jako jsou přestřelky, detektivní zápletka, milostný příběh atp. Na druhou stranu, zvolené stylistické prostředky s těmito vyprávěcími tradicemi nekorespondují. Například v klasickém žánrovém filmu by byla přestřelka řešena rychle se střídajícím křížovým střihem, umožňujícím sledovat všechny strany konfliktu. Ovšem v Králi Šumavy se při přestřelkách nekonvenčně pracuje spíše s delšími záběry, prostorovou neurčitostí a soustřeďováním se na drobné detaily, které odvádějí naši pozornost od ústřední akce. Žánrové elementy jsou tak podrývány uměleckými prostředky, které často plní dekorativní či realistické funkce, čímž se oslabuje fikční povaha příběhu a odkazuje se ke skutečnému světz. Díky této disharmonii pohlcujících žánrových prvků na straně vyprávění a sebeuvědomělého, na sebe upozorňujícího stylu film důmyslně dosahuje ideologického účinku propagandy skryté pod maskou umělecky pojatého žánrového filmu, který diváka nenásilně přiměje adaptovat se na hodnotové rejstříky sympatických postav kriminálního a milostného příběhu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.