Adventures of Shamrock : Mapping the Narrative Universe

Název česky Dobrodružství Čtyřlístku : Mapování narativního univerza
Autoři

KRAJTL Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Většinu 20. století se komiks musel vypořádávat s obviněním, že nabízí prostou zábavu pro nenáročného čtenáře. Teprve v posledních dekádách milovníci komiksu i akademická obec překonali apologetické psaní o komiksu, a začali jej v rámci porozumění vizuální komunikaci zkoumat metodami od post-klasické naratologie (Postema, Mikkonen, Kukkonen) až po psycholingvistiku a neurální odezvy čtenářů (Cohn et al.). Řada těchto zkoumání pracuje právě s mapami či diagramy. Franco Moretti si klade ve své knize Grafy, mapy, stromy otázku, zda mohou být literární mapy skutečně užitečné – a k čemu. Tuto otázku zodpovídá kladně: „Mapy samy o sobě neobsahují nějaká východiska, ale když nic jiného, přinášejí alespoň určitý model narativního universa textu, který je schopen reorganizovat jednotlivé prvky a tím osvětlit případné, dosud skryté vzorce.“ Příspěvek se tedy pokusí ukázat, jak tvorba map a diagramů umožní lépe pochopit fikční svět a narativní struktury jednoho z nejznámějších a nejdéle vycházejících českých komiksů (letos uplynulo 50 let od vydání prvního příběhu), Čtyřlístku Jaroslava Němečka a Ljuby Štíplové. Zdánlivě prosté čtení pro děti a mládež se za padesát let, které letos uplynuly od vydání prvního dílu, vyvinulo v komplikovanou a mnohovrstevnatou strukturu, která vyžaduje stejné čtenářské kompetence jako kterýkoliv jiný umělecký druh. Zvolený materiál je kromě množství příběhů také zajímavý tím, že samotný autor ztotožnil fikční lokace – městečko Třeskoprsky a jezero Blaťák – s reálnou krajinou města Doksy a blízkého Máchova jezera. Vedle stylizace prostoru, kterou Moretti spojuje s ideologií, tak skrze mapy můžeme zkoumat také proměny sociálního, politického a ekonomického kontextu i různých způsobů užití popkulturního artefaktu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.