Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Komunikace jako prostředek rozvoje ve škole s vysokým procentem žáků cizinců
Autoři

KUROWSKI Martina DENGLEROVÁ Denisa ŠÍP Radim

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://karolinum.cz/casopis/orbis-scholae/rocnik-13/cislo-3/clanek-7701
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2020.4
Klíčová slova experientialist epistemology; Bronfenbrenner’s ecological model; mesosystem; communication; education; inclusion policy; migrants
Přiložené soubory
Popis Předkládaný text je případovou studií jedné konkrétní školy v České republice, kde je soustředěno mnoho žáků z rodin migrantů. Na teoretické úrovni je studie založena na zkušenostní epistemologii, která zdůrazňuje interakce přes stavy a esence aktérů nebo prostředí. Tento přístup umožňuje vědcům uvést Bronfenbrennerův model ekologického systému do širšího kontextu Chicago School (interakce) a Palo Alto School (komunikace). Bronfenbrennerův koncept mezosystému (v našem případě školy) upozorňuje na význam komunikace a na specifikaci tří významných témat. Témata odhalují podmínky, které podporují a prohlubují sebe/rozvoj všech zúčastněných aktérů (žáků, učitelů, vedení, rodičů atd.). V metodologické části byla témata použita jako rámec pro rámcovou analýzu. Tímto způsobem jsou analyzovány údaje shromážděné ve škole pomocí pozorování, terénních poznámek, rozhovorů. Přestože takových škol, není mnoho, hrají zásadní roli při integraci migrantů do české společnosti. Proto mohou autoři diskutovat o výsledcích studie v širším kontextu a nabídnout konkrétní doporučení pro státní politiku v oblasti začleňování migrantů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.