Studying freethought and atheism in Central and Eastern Europe. An Introduction

Název česky Studium volnomyšlenkářství a ateismu ve střední a východní Evropě. Úvod
Autoři

VÁCLAVÍK David BUBÍK Tomáš REMEL Atko

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis The chapter deals with the definition of fundamental problems, questions concerning the phenomenon of so-called "non-religion." Still, it also offers a critical reflection on current approaches and methods that relate to the study of the aspects of atheism and freethought movement in Central and Eastern Europe.
Související projekty: