Globalization and Oral traditions: Some Remarks on Indigenous Orality in the Amazon

Název česky Globalizace a orální tradice: několik poznámek k domorodým orálním tradicím v Amazonii
Autoři

ALCHAZIDU Athena

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Obra digital. Revista de comunicación
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.25029/od.2020.265.18
Klíčová slova Indigenous Oral traditions; Intangible cultural heritage; Amazon region
Popis Původní orální tradice představuje důležitou součást každodenního života domorodých komunit z ekvádorské části amazonského regionu. Jedná se o důležitou součást nehmotného kulturního dědictví, které však čelí vážným hrozbám, jimž je celá Amazonie v současnosti vystavena a jejich negativní důsledky se promítají i do způsobu života příslušných etnických skupin. Vynucené změny v životním stylu totiž často vedou k odklonu od tradičního způsobu života a k přejímání nových vzorců. V této souvislosti lze pozorovat, že orální tradice je silně ohrožena, jelikož je založená na ústním podání a je bytostně spjatá s původní kulturou. Stále častějším jevem je fakt, že pod sílícím tlakem většinové společnosti příslušníci vybraných komunit přestávají používat v běžných komunikačních situacích svou rodnou řeč, a to může mít za následek zánik některých původních jazyků. Článek mapuje situaci v západním cípu ekvádorské Amazonie a zaměřuje se na vybrané domorodé jazyky, jež jsou považovány za silně ohrožené, jelikož jim hrozí zánik. Tento nežádoucí stav je třeba řešit vhodnými opatřeními a konkrétními kroky přijatými na lokální úrovni. Úspěšnost těchto snah a jejich pozitivní dopad v mikroregionech mohou výrazně podpořit akademické projekty zaměřené na osvětovou a edukační činnost, která si klade za cíl dosáhnout toho, aby se vyučovacím jazykem v oficiálních vzdělávacích institucích staly i vybrané domorodé jazyky. Dalším z neméně důležitých cílů je přispět k oživení zájmu o domorodé jazyky a povzbuzovat domorodé mluvčí všech generací, aby rodnou řeč pravidelně používali v běžných komunikačních situacích. Je zřejmé, že v tomto směru orální tradice sehrává zcela klíčovou úlohu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.