Chřiby a Brdo – toponymická bilingva?

Autoři

BLAŽEK Václav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta onomastica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/42354331/V%C3%A1clav_B_l_a_%C5%BE_e_k_Brno_CH%C5%98IBY_A_BRDO_TOPONYMICK%C3%81_BILINGVA_1_CH%C5%98IBY_AND_BRDO_A_TOPONYMIC_BILINGUAL_EXPRESSION
Klíčová slova toponym; oronym; inherited; borrowed; Slavic; Germanic
Popis V příspěvku jsou analyzovány termíny chřib a brdo v jejich apelativních i propriálních rolích v prostoru někdejšího i současného rozšíření slovanských jazyků z pohledu jejich sémantického vztahu. Výsledkem je závěr předpokládající, že ryze slovanský termín brdo kalkem za původem germánský termín chřib , který je zde odvozen ze západogermánského výrazu *xri:bo:n ‘hrábě’.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.