Perské koberce, porcelán, hodiny, nábytek, militaria i exotika : K problematice toků mobiliářů z konfiskovaných moravskoslezských zámků ve výstavní a aukční síni Karel Ditrich Brno 1948–1950

Logo poskytovatele
Autoři

RUSINKO Marcela

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Politický vývoj v raně poválečném Československu s sebou nesl radikální vlastnicko-majetkové a strukturálně-sociální změny. Množství konfiskovaných předmětů se nelegálními, ale i legálními cestami dostávalo do uměleckého obchodu, případně i přímo na zahraniční trh. Trvalý úředně nepodchycený tok konfiskovaného mobiliáře do soukromých rukou vedl v srpnu 1949 k zestátnění soukromých aukčních podniků pod hlavičkou n. p. Obchodní domy, monopolní sítě závodů Antikva. Pokračující nelegální toky uměleckého majetku podněcovaly střety mezi jednotlivými ministerstvy, oproti snaze o uchování „státního kulturního majetku“ ve veřejných fondech stály ekonomické zájmy státu procházejícího hospodářskou krizí. Příspěvek na základě fragmentárně dochovaných pramenů rekonstruuje situaci v uměleckém obchodě v letech 1945–1951. Jako příklad aukčního domu nakládajícího s konfiskovaným mobiliářem poslouží brněnský podnik Karel Ditrich, v jehož dražbách končily mobiliáře z velkostatků a zámků jižní a severní Moravy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.