Staroměstský mariánský sloup - stále živé dílo minulosti

Autoři

JAKUBEC Ondřej SUCHÁNEK Pavel

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola shrnuje historické specifikum raně barokní skulptury na Staroměstském nám. v Praze jako nejen objekt dějin umění, ale především proměňujícího se historického vědomí.