ΕΥΔΑΙΜΩN. Studies in honour of Jan Bouzek

Název česky ???????N. Studie na počest Janu Bouzkovi
Autoři

PAVÚK Peter KLONTZA-JAKLOVÁ Věra HARDING Anthony Filmer

Rok publikování 2018
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Kniha je souborem přibližně 40 statí přednesených na mezinárodní konferenci uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Jednotlivé stati se týkají doby bronzové a železné v Egeidě, na Balkáně a střední Evropě, problematiky klasického starověku, Thráků, Keltů, římského impéria a provincií. Autoři statí jsou přední specialisté na poli klasické archeologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.